pismo


pismo
pismo I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n I, Mc. piśmie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'system znaków graficznych odpowiadających określonym dźwiękom lub pojęciom; ogół liter tworzących dany alfabet': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pismo łacińskie, chińskie. Wynalezienie pisma. Typ, krój pisma. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'napisane znaki, litery, cyfry, ich wygląd, krój; charakterystyczny dla kogoś sposób pisania liter i cyfr': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ładne, zamazane, niewyrobione, nieczytelne, niestaranne pismo. Pismo ręczne, drukowane. Podrobić czyjeś pismo. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wyrażanie czegoś przy użyciu znaków pisarskich; umiejętność, czynność pisania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Uczyć się pisma. Władać obcym językiem w mowie i piśmie. Dobrodziejstwo pisma. Posługiwać się w piśmie zawiłym stylem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}pismo II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n I, Mc. piśmie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'tekst napisany na kartce lub na kartkach papieru; papier z napisanym tekstem (np. dokument, list, podanie, zawiadomienie itp.) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pismo poufne, urzędowe, służbowe. Pismo do marszałka sejmu. Otrzymać, przesłać komuś, skierować do kogoś pismo z prośbą o coś. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'publikacja, wydawnictwo okresowe, czasopismo, periodyk, np. dziennik, tygodnik, miesięcznik': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pisma kobiece. Kolportować pisma. Pismo kulturalne, fachowe, brukowe. Pismo dla młodzieży. Zamieścić artykuł w piśmie. Publikować na łamach pisma.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}czuć [poczuć, zwąchać] pismo nosem; na piśmie I, II; uczony w piśmie {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • pismo — písmo sr <G mn pȋsāmā> DEFINICIJA 1. a. sustav vidljivih oblika (slika, simbola, zastava) proizvedenih radi obavještavanja i memoriranja b. sustav grafičkih znakova koji predstavljaju elemente govornoga jezika (glasove, slogove, riječi) i… …   Hrvatski jezični portal

  • písmo — sr 〈G mn pîsāmā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}sustav vidljivih oblika (slika, simbola, zastava) proizvedenih radi obavještavanja i memoriranja b. {{001f}}sustav grafičkih znakova koji predstavljaju elemente govornoga jezika (glasove, slogove, riječi) i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Pismo — bezeichnet: Apple Powerbook Pismo, ein Laptop Pismo Beach in Kalifornien, USA Pismo Technic Inc. in Portland, Oregon, USA Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichnete …   Deutsch Wikipedia

  • písmo — a s (í) 1. ovojnica z listom papirja za navadno daljša sporočila po pošti: kupiti pismo in dopisnico; barvasta, bela pisma; majhno, podolgovato pismo / znamke za pisma / odprl je pismo in začel brati; zalepiti, zapreti pismo / sporočiti v pismu… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pismo — n III, Ms. piśmie 1. blm «zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków lub pojęć; ogół liter składających się na dany alfabet» Pismo maszynowe, ręczne. Krój, format, rodzaj pisma. Wynalazek pisma. ∆ Pismo alfabetyczne «pismo, w którym… …   Słownik języka polskiego

  • pismo — Czuć, poczuć, wyczuć, zwąchać pismo nosem zob. nos 3. Ktoś uczony w piśmie zob. uczony. Zamaszyste pismo zob. zamaszysty …   Słownik frazeologiczny

  • Pismo — ● np. m. ►APPLE Nom d une série de PowerBook d Apple. (Laquelle?) …   Dictionnaire d'informatique francophone

  • pismo — pis·mo …   English syllables

  • Pismo — …   Useful english dictionary

  • Pismo Beach — Meeresküste in Pismo Beach Lage in Kalifornien …   Deutsch Wikipedia